diumenge, 3 de juny de 2007

RESURGET CINERIBUS

Amb el permís, supòs, del PP-Ciutadella ens atrevim a reproduir una de les seves peces narratives més excelses: l'Oracle dels savis "progres", publicat al Diari Menorca el 17 de juny de 2005. L'escrivent/a en aquest cas no desmereix en absolut el to versus els grupuscles que hem pres en aquest blog, ja que són i com s'ha demostrat han estat, un perill pel centre esquerra socialista:
L´oracle dels savis "progres"
Hi ha a Ciutadella un comitè de savis, - progressistes naturalment- que adoctrinen la població ­ als qui ho lligen- amb les seves encícliques sempre objectives i desinteressades, mai tendencioses. Normalment no són motiu de comentari ja que fan badallar i destil·len filosofia pura sempre a favor dels mateixos i sempre en contra dels mateixos. Però per una vegada opinarem, sempre que no els sapi greu, que no els cogui, ja que possiblement resulta que també tenim dret a opinar, tot i no ser "progres" amb pedigrí acreditat, - paradoxes de l´Estat de Dret i quin pecat!
Diuen que els edils de l´Ajuntament s´han irritat per crítiques d´ASCOME. Res més fals. Només hem demanat que es digui la veritat, i no les coses a mitges i desitjam que el grau de crítica sigui el mateix quan hi ha un govern de "progres" que quan hi ha un govern normal. A dia d´avui, el col·lectiu de notables tampoc explicita cap, ningú ha pogut anomenar una obra a Ciutadella que estigui fora de plaç. Ningú ha dit, a dia d´avui, que s´hagi de certificar cap obra que no estigui en les degudes condicions. Per tant, no fem exercicis de suposicions i diguem les coses com estan.
S´esglaien perquè la regidora de mediambient felicita a una empresa per acabar les obres en termini, quan segons ells hauria de ser el normal. I abans, amb el govern d´endeutament municipal dels progres, on eren? Quantes obres acabaven a temps? I tot i que vostès no estessin constituïts i agermanats com ara, és mal d´entendre que tanta inquietud ciutadana sobtada no es canalitzés encara que fos a nivell personal, encara que fos sense l´escut d´Illespai. N´hi ha qui neixen amb la paraula participació a la boca, i quan la reben, quan els hi és oferta, es retiren fent-se els ofesos i remugant "abans, abans va dir en canyot!" És una manera com una altra de participar ­ o d´excloure´s- de les relacions ciutadanes quan no interessa que les coses pitin.
I parlen dels comerciants com un tot, com si només tinguessin una sola veu, ja que resulta que el comerciants no associats ­o sí- que vénen per l´Ajuntament i donen l´enhorabona per les obres aquests no són dignes comerciants. Fa dos dies hi havia un ajuntament que eternitzava obres i tots callats. Per cert, el Consell no fa obres? Estan totes en plaç? O Illespai només opinarà del Consell quan no sigui "progre"? No opinen però tenen gent ben informada en el seu si per tenir informació de primera mà, quines coses!
I ells estan molt interessats en distribuir inversions, en dir com gastar els diners, i en fer política, però açò sí, sense presentar-se a les eleccions, sense mostrar el nas, governant des de l´ombra de la discreció quan alguns d´ells han estat polítics progres i de ben reconegut prestigi que encara volen jugar de cul de bòtil des del cementiri d´elefants on rauen després de que els giressin l´esquena ­ ingrat i desagraït poble-. Hem de deixar de banda els programes electorals i fer el que diguin aquests savis que representen la quintaessència de representació ciutadana i que segurament responen al sentir d´una molt aclaparadora majoria. I parlen de projectes de dubtosa rendibilitat social. Haurem d´esperar encara una mica i veure quin és el flux de visitants a molts d´aquests projectes que els provoquen al·lèrgia. Que hi hagi un observatori astronòmic, un planetarium, una sala de conferències, un espai dedicat a la didàctica de la ciència i a l´esbarjo cultural i musical al Pinaret tampoc els agrada, què hi farem! I una piscina a l´aire lliure tampoc. En tot cas els nombres no menten, esperarem a veure quants visitants hi ha en aquests indrets i quin es él rendimient social contrastat.
I acaben amb la maledicció final, " els comerciants els han donat l´esquena". No alguns no, sinó tots, la totalitat dels comerciants que és un tot indissoluble, amb una sola veu. Parlen amb un absolutisme més propi d´altres èpoques que no representatiu de la saviesa que representen.
En tot cas entenem els comerciants que defensen els seus interessos, en tot cas entenem els savis que prediquen malediccions eternes per als que no són progres i en tot cas noltros, els polítics, esperarem a les eleccions per saber qui ha girat l´esquena a qui.

Cap comentari: