dissabte, 13 d’octubre de 2007

L’ENQUESTA: EL DIA DEL MUNDO SUSPEN A FRANCESC ANTICH

Avui dissabte, 13 d’octubre, El Mundo de Mallorca ha publicat una enquesta que contradiu la política i la derrota de l’actual equip de govern a les Illes. Amb totes les cursives que mereix una enquesta, el 50% dels enquestats opina que Antich va paralitzar Son Espases per a contentar al Bloc. Pensa que aquest percentatge és erroni, ja que en realitat es situaria en el 70%.

En la resta de preguntes la gestió d’Antich i del seu equip de govern i el seu sandvitx de partits mallorquins suspen.

En quan a la renúncia de 100 milions d’euros de la inversió de l’Administració central el 51,9% ho qualifica d’incapacitat negociadora; el 47% valora l’actual situació de regular molt lluny del 28% que opina que és bona. Cal dir que entre els votants del “sandvitx” és majoria els que creuen que és bona. El mateix és el que passa quan la pregunta és si els enquestats valoren que s’acompleixen els compromisos electorals.

IB3 i la seva nova imatge és un altre dels plats forts. El 55,2 es declara contrari a que tota la programació es faci en català; entre els nacionalistes el percentatge baixa a l’11%. Pel que fa a la normalització de la llengua catalana el canvi és positiu, però no atén a la realitat de les Illes i l’arribada d’una immigració que es defensa amb el castellà.

L’interès d’aquesta enquesta és doble. Poc més de la meitat suspèn la gestió Antich, i entre la gent del seu partit un percentatge perillós, el 38,70% opina que la situació política és regular, mentre que pel 7,7 és dolenta o molt dolenta. Essent el PSIB-PSOE un partit amb un electorat volàtil l’actual derrota Antich s’ha de corregir. Però com? Aquesta és la pregunta que les seves camarilles s’hauran de demanar.
______________________________
Font: El Mundo/El Dia de Baleares, 13/10/2007

Cap comentari: