dilluns, 26 de març de 2007

Agonies ciutadellenques: els darrers símbols franc-maçons de Ciutadella
Aquestes són dues imatges de les portalades d'accés a l'últim lloc de reunió de la lògia maçònica ciutadellenca. D'aquell grup de persones integrades pel sector industrial i comerciant i que va dependre de la lògia habana ens resten a penes uns documents conservats fora de l'illa i l'eterna sospita que alguns dels fills il.lustres de Ciutadella varen pertànyer a aquell grup elitista. No seria una mala cosa que aquestes peces de marès es restauressin i entressin a formar part del patrimoni històric de la ciutat.